سفارش غذا

- منوی روزانه -

کرفس
سبزی پلو با ماهی
باقالاپلو با مرغ
اکبر جوجه
اکبرجوجه چلوکباب میکس
سفارش غذا

اطلاعات تماس